Chào mừng bạn đến với trang thông tin Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tìm kiếm:
 
TIN MỚI CẬP NHẬT
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán viên Online (Khai giảng ngày 04/11/2020)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BDNV ĐẤU THẦU CƠ BẢN, ĐẤU THẦU QUA MẠNG (24; 25/10/2020)

Thông báo mở lớp BDNV Sư phạm giáo dục nghề nghiệp (14/8/2020) - Liên kết với Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

Thông báo mở lớp BDNV Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, chỉ huy trưởng công trình xây dựng, Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động (Tại Hà Tĩnh trong tháng 8;9/2020)

Thông báo mở lớp BIM 3D chuyên đề Kiến Trúc, Kết cấu; BIM 4D - Thi công xây dựng (Khai giảng 4/7/2020)

Thông báo mở lớp BDNV chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên - Liên kết với ĐHSP Huế (khai giảng 13/6/2020)

Thông báo mở lớp BDNV chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện hạng III (khai giảng 13/6/2020)

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Đấu thầu qua mạng ( ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2020)

QUẢNG CÁO


WEBLINK
Số lượt truy cập: 30
Số lượng đang online:
158405
Quyết định số: 1193 /QĐ- BXD ngày 24 tháng 12 năm 2009 V/v"Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 1)"
Văn bản pháp quy    
Quyết định số: 1193 /QĐ- BXD ngày 24 tháng 12 năm 2009 V/v"Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 1)"
  [ 21/01/2013 , 21:23:50 PM ]

  BỘ XÂY DỰNG
   _____________ 
  Số:   1193   /QĐ- BXD  
 
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ___________________________
              Hà Nội, ngày 24   tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 1)
____________________
 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận 04 cơ sở đào tạo theo danh sách sauđây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:
 

TT
Tên cơ sở đào tạo
Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ theo loại công trình xây dựng
1
Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện
2
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện
3
Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Xây dựng
Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật
4
Trường Cao đẳng xây dựng số 3 - Bộ Xây dựng.
Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

 
 
Điều 2. Các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, GĐ.
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
 (Đã ký )
 Bùi Phạm Khánh

 
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
 
Các tin khác:
 
Copyright by Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0913.445.585 - Lê Ngọc Trí. Email:trungtamboiduongnghiepvu@muce.edu.vn