Chào mừng bạn đến với trang thông tin Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tìm kiếm:
 
TIN MỚI CẬP NHẬT
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán viên Online (Khai giảng ngày 04/11/2020)

THÔNG BÁO MỞ LỚP BDNV ĐẤU THẦU CƠ BẢN, ĐẤU THẦU QUA MẠNG (24; 25/10/2020)

Thông báo mở lớp BDNV Sư phạm giáo dục nghề nghiệp (14/8/2020) - Liên kết với Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

Thông báo mở lớp BDNV Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, chỉ huy trưởng công trình xây dựng, Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động (Tại Hà Tĩnh trong tháng 8;9/2020)

Thông báo mở lớp BIM 3D chuyên đề Kiến Trúc, Kết cấu; BIM 4D - Thi công xây dựng (Khai giảng 4/7/2020)

Thông báo mở lớp BDNV chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên - Liên kết với ĐHSP Huế (khai giảng 13/6/2020)

Thông báo mở lớp BDNV chuẩn chức danh nghề nghiệp Thư viện hạng III (khai giảng 13/6/2020)

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp chứng chỉ Đấu thầu qua mạng ( ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2020)

QUẢNG CÁO


WEBLINK
Số lượt truy cập: 35
Số lượng đang online:
158410
Quyết định số: 32 /QĐ-CĐXD3 ngày 10 tháng 3 năm 2010
Văn bản pháp quy    
Quyết định số: 32 /QĐ-CĐXD3 ngày 10 tháng 3 năm 2010
  [ 21/01/2013 , 21:18:27 PM ]

     BỘ XÂY DỰNG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐXD SỐ 3                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 32    /QĐ-CĐXD3 
                                                                                  Phú Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2010

             QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3
 
Căn cứ Quyết định số: 713/QĐ-BXD ngày 29/ 4/ 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Xây dựng số 3;
Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT- BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số: 1193/ QĐ-BXD ngày 24/12/2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số: 274/ QĐ-BXD ngày 09/3/2010 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động đối với công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Trường Cao đẳng Xây dựng số 3.
 
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Điều 3: Các ông, bà trưởng các đơn vị; các cá nhân có liên quan đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình chịu trách nghiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3                                                                            ( đã ký)
- Bộ Xây dựng ( để báo cáo)                                              Trần Xuân Thực
- Lưu TCHC
 

  In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
 
Các tin khác:
 
Copyright by Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0913.445.585 - Lê Ngọc Trí. Email:trungtamboiduongnghiepvu@muce.edu.vn